֎ CENTRE GAMMA

   El nostre projecte va començar fa 40 anys (1981) al barri de Sant Gervasi (Barcelona), dedicant- nos fonamentalment a l’àmbit de la psicopedagogia y la logopèdia. L’any 2001, ens vàrem traslladar a la ubicació actual, al barri de Sarrià (Barcelona), ampliant la nostra especialització i atenció en l’ àrea psicológica tant infanto-juvenil, com en adults. 

 El nostre propòsit és oferir un servei d’ajuda, orientació i acompanyament personal en els àmbits : educatiu, familiar, social i/o laboral.

 La nostra metodologia es basa en el desenvolupament de les competències personals, que són aquelles relacionades amb un bon assoliment en els diferents entorns amb els que s’interactua (escola, treball, relacions socials, família, parella,etc.).

 Treballem des del compromís, el respecte, la professionalitat i la humilitat.

( El mundo hay que fabricárselo uno mismo, hay que crear peldaños que te suban, que te saquen del pozo. Hay que inventar la vida, porque acaba siendo verdad) /Frase de Ana María Matute (1925-2014)

֎ QUÉ FEM?

 Anàlisi de problemàtiques escolars i conductuals específiques.

 Programes indvidualitzats i en grups reduïts per a millorar l’adquisició de les competències bàsiques pertinents, combinant recursos verbals, lúdics, audiovisuals i informàtics

 Seguiment personal de l’alumne:

– Anàlisi de l’estat inicial i la seva evolució.
– Entrevistes amb pares i tutors.
– Informe psicopedagògic.
– Programació, per a la familia i escola, de pautes y activitats, amb la finalitat d’anar corregint, les dificultats d’aprenentatge i les possibles inadaptacions escolars i socio-familiars.