PSICOPEDAGOGIA

╬ Reforç escolar i universitari:

   ►  PRIMÀRIA.
   ►  E.S.O.
   ►  BATXILLERAT.
   ►  UNIVERSITAT.
   ►  PROVES D’ACCÉS.

╬ Reeducació de les alteracions en la lecto-escriptura.

   ►  Dislèxia
   ►  Lectura oral i comprensiva.
   ►  Expressió oral.
   ►  Disgràfia.
   ►  Disortografia.
   ►  Alteracions grafo-lèxiques

╬ Càlcul i raonament matemàtic.

╬ Tècniques d’estudi.

╬ Orientació i ajuda personal, familiar i social, davant la problemàtica associada a cada dificultat.

╬ Tractaments específics de:

   ►  Percepció.
   ►  Raonament.
   ►  Memòria.
   ►  Atenció – Concentració (amb i sense hiperactivitat).
   ►  Espai.
   ►  Psicomotricitat.