֎ SOM UN GRUP MULTIDISCIPLINARI FORMAT PER PROFESSIONALS QUALIFICATS EN ELS ÀMBITS:

   Psicològic

   Psicopedagògic.

   Logopèdic.

   Didàctic.

֎ AMB UN OBJECTIU COMÚ:

 Aconseguir un òptim desenvolupament en els nostres tractaments: educatiu, personal i social mitjançant una relació professional experta y compromesa.